پکتیکا: ۲ عسکرمزدرو در یوسف خیل کشته وسلاح آنان بدست آمد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه عساکر اداره مزدور  درنزدیک ساختمان ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا حمله کردند و۲ عسکر مزدور کشته و سلاح آن غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه عساکر اداره مزدور  درنزدیک ساختمان ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا حمله کردند و۲ عسکر مزدور کشته و سلاح آن غنیمت گرفته شد.