پکتیکا: ۲ تن پولیس در وازه خوا کشته وسلاح آنان بدست آمد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پولیس اداره مزدور  درنزدیک قریه گدول ولسوالی وازیخوا ولایت پکتیکا حمله کردند که دراثران یک عراده موتر سایکل تخریب و۲ تن پولیس کشته شدند ویک عراده موتر سایکل تخریب و۲ تن پولیس کشته ویک میل کلاشینکوف ویک میل تفنگ کارمولی بدست مجاهدین امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پولیس اداره مزدور  درنزدیک قریه گدول ولسوالی وازیخوا ولایت پکتیکا حمله کردند که دراثران یک عراده موتر سایکل تخریب و۲ تن پولیس کشته شدند ویک عراده موتر سایکل تخریب و۲ تن پولیس کشته ویک میل کلاشینکوف ویک میل تفنگ کارمولی بدست مجاهدین امده است.