پکتیکا: ۲ تن پولیس در وازه خوا با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور  در مربوطات ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. پولیس متذکره بنام های سیف الرحمن فرزند محراب باشنده قریه خضرخیل وبازگل فرزند لاهور باشنده قریه مشورو  دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال […]

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور  در مربوطات ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

پولیس متذکره بنام های سیف الرحمن فرزند محراب باشنده قریه خضرخیل وبازگل فرزند لاهور باشنده قریه مشورو  دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.