پکتیکا: ۲ تانگ در متاخان نابود و۸ عسکرمدور کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای اکمالاتی دشمن درنزدیک ساختمان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله صبح دیروزصورت گرفت که دراثران حملات وانفجارات ماین, ۲ تانگ دشمن از بین رفت و۸ عسکر مزدور کشته شدند. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۹

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای اکمالاتی دشمن درنزدیک ساختمان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا حمله کردند.
حمله صبح دیروزصورت گرفت که دراثران حملات وانفجارات ماین, ۲ تانگ دشمن از بین رفت و۸ عسکر مزدور کشته شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۹