پکتیکا: 2 تانگ تخریب و13 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه قلعه کهنه ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت و2 تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان درمنطقه پیرکوت وچاپخیل ولسوالی ارگون بر یک قطار اکمالاتی دشمن حمله صورت گرفت و2 تانگ دشمن تخریب و6 عسکر مزدور درآن […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه قلعه کهنه ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت و2 تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.
همچنان درمنطقه پیرکوت وچاپخیل ولسوالی ارگون بر یک قطار اکمالاتی دشمن حمله صورت گرفت و2 تانگ دشمن تخریب و6 عسکر مزدور درآن کشته و4 تن دیگر مرگبار زخمی شدند.