پکتیکا: ۱ قرارگاه, ۳ پوسته دشمن تخلیه, ۲ تانگ نابود به دشمن تلفات وارد گردید

بر اساس خبر, یک قرارگاه بزرگ ویک پوسته دشمن در ولسوالی مفتوحه خوشامند ولایت پکتیکا تخلیه گردید وعساکرمستقر درآن,فرار کردند وتمام نواحی وقریه جات این مناطق تحت کنترول مجاهدین قرار گرف. همچنان یک پوسته دشمن درمنطقه مسواس مربوطات مرکز این ولایت, نیز از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید وپوسته به دست مجاهدین افتاد و۶ تن […]

بر اساس خبر, یک قرارگاه بزرگ ویک پوسته دشمن در ولسوالی مفتوحه خوشامند ولایت پکتیکا تخلیه گردید وعساکرمستقر درآن,فرار کردند وتمام نواحی وقریه جات این مناطق تحت کنترول مجاهدین قرار گرف.
همچنان یک پوسته دشمن درمنطقه مسواس مربوطات مرکز این ولایت, نیز از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید وپوسته به دست مجاهدین افتاد و۶ تن پولیس کشته و۳ میل تفنگ کارملی و۲ میل کلاشینکوف, ۲ میل کلاشینکوف, یک میل پیکا, یک نارنجک ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین امده است.
همچنان بر قوای کمکی دشمن در مربوطات ولسوالی سرحوضه ولایت طی یک کمین حمله صورت گرفت و۲ تانگ ویک عراده رینجر تخریب وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
همچنان درنزدیک قریه سرحوضه بر پوسته بنام پوسته دیوانه نیز ازخوف حملات مجاهدین فرار کردند وپوسته توسط مجاهدین به این هدف تخریب گردید تا بار دیگر از آن استفاده صورت نگیرد.
‏۱/۰۷‏/۲۰۲۱