پکتیکا: یک کارمند اداره جاسوسی دشمن در شرنه به مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک کارمند اداره جاسوسی دشمن درقریه گناوی مربوطات شرنه مرکزولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. کارمند یاد شده سیدخان فرزند موسی خان  ساعت ۱۱ دیروز صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین پیوست.

به اساس خبر، یک کارمند اداره جاسوسی دشمن درقریه گناوی مربوطات شرنه مرکزولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

کارمند یاد شده سیدخان فرزند موسی خان  ساعت ۱۱ دیروز صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین پیوست.