پکتیکا: یک پوسته دشمن در برمل فتح, 10 عسکرکشته وزخمی وتجهیزات شان بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته مهم پولیس اداره مزدور درمنطقه نوی اده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حملات گسترده ای انجام دادند. حملات دیشب موفقانه انجام یافت که دراثران پوسته متذکره کاملا فتح گردید و6 تن پولیس مزدور کشته و4 تن دیگر زخمی شدند وبقیه پولیس به فرار موفق شدند. همچنان در پوسته, […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته مهم پولیس اداره مزدور درمنطقه نوی اده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حملات گسترده ای انجام دادند.
حملات دیشب موفقانه انجام یافت که دراثران پوسته متذکره کاملا فتح گردید و6 تن پولیس مزدور کشته و4 تن دیگر زخمی شدند وبقیه پولیس به فرار موفق شدند.
همچنان در پوسته, 3 میل تفنگ ایم 4, و2 میل ماشیندار ثقیل, یک قبضه راکت, یک میل درازکوف ومقادیر زیاد مهمات مختلف النوع بدست مجاهدین افتیده است.