پکتیکا: یک پوسته در متاخان تخلیه و۱۱ عسکر با تجهیزات شان به مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور یک پوسته شان را درمنطقه ابراهیم زی ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا تخلیه کردند. این رویداد دیشب انجام یافت و۹ عسکر پوسته با سلاح وتجهیزات شان با مجاهدین یکجا شدند. خبرمیگوید که در پوسته متذکره ۷ میل ایم شانزده, ۳ میل پیکای امریکایی, ۵۰ عدد شارژور, ۵۰ بکسه مرمی پیکا, […]

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور یک پوسته شان را درمنطقه ابراهیم زی ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا تخلیه کردند.
این رویداد دیشب انجام یافت و۹ عسکر پوسته با سلاح وتجهیزات شان با مجاهدین یکجا شدند.
خبرمیگوید که در پوسته متذکره ۷ میل ایم شانزده, ۳ میل پیکای امریکایی, ۵۰ عدد شارژور, ۵۰ بکسه مرمی پیکا, یک قبضه راکت, ۲۵ عدد مرمی راکت, و۳ عدد نارنجک, ۳۰ عدد مرمی نارنجک ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.
‏۱۶‏/۰۷‏/۲۰۲۱