پکتیکا: یک پوسته اربکی ها در متاخان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بریک پوسته اربکی ها درمنطقه ماکوری ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا حمله کردند حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده موتر سایکل در پوسته نابود گردید اما درمورد رقم تلفات دشمن معلومات به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بریک پوسته اربکی ها درمنطقه ماکوری ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا حمله کردند

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده موتر سایکل در پوسته نابود گردید اما درمورد رقم تلفات دشمن معلومات به دست نه امده است.