پکتیکا: یک قومندان مهم در جانی خیل کشته ومحافظ اش زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه شکور ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۶ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، قومندان مهم اربکی ها( حضرت جمعه) کشته ومحافظ اش زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه شکور ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، قومندان مهم اربکی ها( حضرت جمعه) کشته ومحافظ اش زخم برداشت.