پکتیکا: یک قومندان مشهور اربکی(کلاخان) در جانی خیل کشته شد

به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است. مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه حکم ولسوالی جانی خیل ولایت وپکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۴ عصر امروز صورت گرفت که در نتیجه آن یک قومندان مشهور وظالم اربکی بنام (کلاخان) کشته ویک میل کلاشنکوف وی غنیمت گرفته […]

به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است. مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه حکم ولسوالی جانی خیل ولایت وپکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر امروز صورت گرفت که در نتیجه آن یک قومندان مشهور وظالم اربکی بنام (کلاخان) کشته ویک میل کلاشنکوف وی غنیمت گرفته شد.