پکتیکا: یک قومندان با ۳ عسکر در گومل کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته پولیس اداره مزدور درمنطقه جنگله ولسوالی گومل ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت ویک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان چاشت دیروز در منطقه شنگله این ولسوالی بریک کاروان دشمن انفجار انجام یافت ویک قومندان بنام خان گل با یک محافظ اش […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته پولیس اداره مزدور درمنطقه جنگله ولسوالی گومل ولایت پکتیکا حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت ویک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.
همچنان چاشت دیروز در منطقه شنگله این ولسوالی بریک کاروان دشمن انفجار انجام یافت ویک قومندان بنام خان گل با یک محافظ اش کشته شد.