پکتیکا: یک رینجر در یوسف خیل نابود ویک عسکر دران زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمربوطات ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن نابود گردید ویک عسکر دران زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمربوطات ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن نابود گردید ویک عسکر دران زخم برداشت.