پکتیکا: یک تن اربکی در یوسف خیل کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برملیشه های اربکی درمنطقه سرک پاچا مربوطات ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برملیشه های اربکی درمنطقه سرک پاچا مربوطات ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.