پکتیکا: یک تن اربکی در مربوطات مهترلام به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن اربکی بنام محمد عالم فرزند علی خیل باشنده قریه قریه ژارو مربوطات مرکز ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. اربکی یاد شده ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوست.

به اساس خبر، یک تن اربکی بنام محمد عالم فرزند علی خیل باشنده قریه قریه ژارو مربوطات مرکز ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

اربکی یاد شده ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوست.