پکتیکا: یک تن اربکی در متاخان به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن اربکی در قریه بر اکاخیل ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی  تسلیم شد. اربکی یاد شده محمد امین فرزند محمد هاشم ساعت ۲ بعد ازظهر امروز بعد از درک حقایق صفوف را ترک کرده به مجاهدین تسلیم شد.

به اساس خبر، یک تن اربکی در قریه بر اکاخیل ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی  تسلیم شد.

اربکی یاد شده محمد امین فرزند محمد هاشم ساعت ۲ بعد ازظهر امروز بعد از درک حقایق صفوف را ترک کرده به مجاهدین تسلیم شد.