پکتیکا: پوسته وکاروان دشمن در اومنه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته اربکی ها درمنطقه زواکی ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروز هنگامی صورت گرفت که میخواستند دران منطقه پوسته جدیدی ایجاد نمایند. که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته اربکی ها درمنطقه زواکی ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروز هنگامی صورت گرفت که میخواستند دران منطقه پوسته جدیدی ایجاد نمایند.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.