پکتیکا: ولسوالی خوشامند با تمام محلقات اش فتح گردید وتجهیزات زیاد بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب ساختمان ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا را با تمام محلقات اش فتح کردند. خبرمیگوید که مجاهدین نخست ساختمان ولسوالی را بوسیله موتر بم آماج قرار دادند ومتعاقبا بالای بقیه عساکر زنده مانده حملات تعرضی انجام یافت وشمار زیاد عسکر, پولیس واربکی کشته و۳ تن دیگر زنده دستگیر شدند و۲ […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب ساختمان ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا را با تمام محلقات اش فتح کردند.
خبرمیگوید که مجاهدین نخست ساختمان ولسوالی را بوسیله موتر بم آماج قرار دادند ومتعاقبا بالای بقیه عساکر زنده مانده حملات تعرضی انجام یافت وشمار زیاد عسکر, پولیس واربکی کشته و۳ تن دیگر زنده دستگیر شدند و۲ تانگ و۲ عراده رینجر و۶ عراده موتر مختلف النوع وسلاح ومهمات مختلف النوع بدست مجاهدین افتاده است.