پکتیکا: مرکز انتقالی ولسوالی مفتوحه اومنه با ۴ پوسته فتح گردید

بر اساس خبر, مرکز انتقالی ولسوالی مفتوحه اومنه ولایت پکتیا که در منطقه گناوی این ولسوالی ایجاد گردیده بود, دیشب فتح گردید. خبرمیگوید این مرکز انتقالی این ولسوالی ازمدت ها تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشت وتمام راه های مواصلاتی دشمن مسدود گردیده بود که بلآخره دیروز با تمام ملحقات و۴ پوسته دفاعی آن تخلیه […]

بر اساس خبر, مرکز انتقالی ولسوالی مفتوحه اومنه ولایت پکتیا که در منطقه گناوی این ولسوالی ایجاد گردیده بود, دیشب فتح گردید.
خبرمیگوید این مرکز انتقالی این ولسوالی ازمدت ها تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشت وتمام راه های مواصلاتی دشمن مسدود گردیده بود که بلآخره دیروز با تمام ملحقات و۴ پوسته دفاعی آن تخلیه وتحت کنترول کاملا مجاهدین قرارگرفت.