پکتیکا: لوای منطقه بندر در گومل فتح و۶۰ عسکر با سلاح ووسائط شان به مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, لوای منطقه بندر ولسوالی گومل ولایت پکتیکا بدست مجاهدین افتاد. این لوا ا مدت ها تحت محاصره شدید مجاهدین قرارداشت ودشمن از ان بحیث سنگر مستحکم استفاده مینمود که درنتیجه حملات مجاهدین, ۶۰ عسکر آن لوای با سلاح وتجهیزات شان به مجاهدین یکجا شدند ولوا بدست مجاهدین سقوط نمود. خبرمیگوید که در […]

بر اساس خبر, لوای منطقه بندر ولسوالی گومل ولایت پکتیکا بدست مجاهدین افتاد.
این لوا ا مدت ها تحت محاصره شدید مجاهدین قرارداشت ودشمن از ان بحیث سنگر مستحکم استفاده مینمود که درنتیجه حملات مجاهدین, ۶۰ عسکر آن لوای با سلاح وتجهیزات شان به مجاهدین یکجا شدند ولوا بدست مجاهدین سقوط نمود.
خبرمیگوید که در این لوا ۱۱ تانگ, ۳۸ عراده رینجر, ۲۰ موترسایکل چهارتیره, ۶۵ میل کارمولی وکلاشینکوف, ۵ پایه هاوان, ۱۶ میل دهشکه, ۱۲ میل پیکا, ۹ قبضه راکت, ۶ موتر مهمات وابزار جنگی بدست مجاهدین افتاده است.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۶