پکتیکا: قومندان اربکی ها یحی خیل هدف قرار گرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی قومندان اربکی های ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا را مورد حمله قرار دادند. قومندان متذکره بنام گل خان در بازار این ولسوالی ساعت 11 چاشت امروز مورد حمله قرار داده شد ومورد اصابت 3 مرمی قرار گرفت ومرگبار زخمی گردید وغرض تداوی به مرکز انتقال داده شد. قابل ذکر […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی قومندان اربکی های ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا را مورد حمله قرار دادند.
قومندان متذکره بنام گل خان در بازار این ولسوالی ساعت 11 چاشت امروز مورد حمله قرار داده شد ومورد اصابت 3 مرمی قرار گرفت ومرگبار زخمی گردید وغرض تداوی به مرکز انتقال داده شد.
قابل ذکر است که قومندان گل خان برعلاوه که کلان اربکی های این ولسوالی بود, بحیث رئیس شورای این ولسوالی نیز فعالیت مینمود.
‏2021‏/5‏/7