پکتیکا: سلاح وتجهیزات بدست آمده در ولسوالی زیروک

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی زیروک, کمپاین وقرارگاه وپوسته های دفاعی آن را کاملا فتح کردند. خبرمیگوید که درجریان آن, ۲۰ عسکرزنده دستگیر شدند وبقیه با استفاده از تاریکی شب به راه های فرعی فرار کردند.. همچنان در این مراکز دشمن, ۵ عراده رینجر, یک تانگ هاموی, یک موتر اکمالاتی, ۱۶ میل […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی زیروک, کمپاین وقرارگاه وپوسته های دفاعی آن را کاملا فتح کردند.
خبرمیگوید که درجریان آن, ۲۰ عسکرزنده دستگیر شدند وبقیه با استفاده از تاریکی شب به راه های فرعی فرار کردند..
همچنان در این مراکز دشمن, ۵ عراده رینجر, یک تانگ هاموی, یک موتر اکمالاتی, ۱۶ میل کارمولی, ۱۲ میل ماشیندار ثقیله, ۲۵ میل کلاشینکوف, ۲ میل توپ ایس پی جی ناین, ۴ قبضه راکت, ۴ میل دهشکه, یک میل زیکویک, ۳ پایه هاوان وسط, ۳ میل درازکوف,۱۷ عدد میل ثقیله, ۸۰۰۰۰ عدد مرمی کارمولی, ۳۴۰۰۰ عدد مرمی ثقیل, ۱۶۲۱۵ عدد مرمی دهشکه, ۴۰۰۰ عدد مرمی زیکویک,۳۰۰ عدد مرمی راکت, ۷۰ عدد مرمی ایس پی جی نین, ۲۰۰ عدد مرمی هاوان وسط, ۵۰ عدد گرنیت چره دار, ۱۱ عدد مخابره کلان, ۱۶ عدد مخابره خورد, ومقادیر زیاد البسه ومهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.