پکتیکا: دراثر حملات جداگانه, 8 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پیرکوتی ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا حمله کردند. حمله دیشب بوسیله سلاح لیزری انجام یافت وقومندان پوسته متذکره جابجا کشته شد. همچنان درهمین منطقه بر قوای کمکی دشمن انفجار انجام یافت ویک تانگ دشمن نابود گردید و3 عسکرمزدور دران کشته شدند. ازسوی دیگر در […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پیرکوتی ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا حمله کردند.
حمله دیشب بوسیله سلاح لیزری انجام یافت وقومندان پوسته متذکره جابجا کشته شد.
همچنان درهمین منطقه بر قوای کمکی دشمن انفجار انجام یافت ویک تانگ دشمن نابود گردید و3 عسکرمزدور دران کشته شدند.
ازسوی دیگر در قریه سرحوضه ولسوالی سرحوضه بر پوسته وپیاده اربکی ها حمله صورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد ودر منطقه گلرادین آن ولسوالی بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت و2 عسکر دیگر دشمن نیز کشته شدند.
این درحالی است که درهمین قریه دراثر درگیری ذات البینی , یک تن اربکی نیز کشته شد.
‏2021‏/4‏/27