پکتیکا: اسماء شهدای که در بمباران امریکایی ها در گومل شهید شدند قرار ذیل است

دیروز طیارات درون امریکایی ها بالای وسائط حمل ونقل مردم عامه در منطقه نوی اده ولسوالی گومل ولایت پکتیکا وحشیانه بمباران نمود. این رویداد بالای موی سفیدان ومتنفذین قوم کاکرزو که غرض حل وفصل منازعه میانه دو قوم دیگر درسه عراده موتر روان بودند، انجام یافت که در نتیجه حمله وحشیانه این دشمنان اسلام وبشریت […]

دیروز طیارات درون امریکایی ها بالای وسائط حمل ونقل مردم عامه در منطقه نوی اده ولسوالی گومل ولایت پکتیکا وحشیانه بمباران نمود.

این رویداد بالای موی سفیدان ومتنفذین قوم کاکرزو که غرض حل وفصل منازعه میانه دو قوم دیگر درسه عراده موتر روان بودند، انجام یافت که در نتیجه حمله وحشیانه این دشمنان اسلام وبشریت ۱۸ فرد بی گناه ملکی به شهادت رسیدند.

همکار سایت الاماره  غرض وضاحت هرچه بیشتر این شهداء اسمای قربانیان این حادثه را ذیلا فرستاده است.

۱ ـــــ امیرمحمد فرزند  حاجی سیدادم .

۲ ـــــ اختر فرزند حاجی دنگر .

۳ ـــــ متین فرزند  پیرو .

۴ ــــ صاحب خان فرزند وزیر .

۵ ـــــ عبدالقدیم فرزند محمدکریم .

۶ ــــ روزالدین فرزند زین الدین .

۷ ـــــ محمدرسول فرزند حاجی دیگان .

۸ ـــــ غازی الدین فرزند محمدگل .

۹ ــــ احمدشاه فرزند  پایو .

۱۰ ــــ ملک گلاجان فرزند  ملک کمال الدین .

۱۱ ــــ جان گل فرزند ملک مسعود .

۱۲ ــــ حسین فرزند  بخت جمال .

۱۳ ــــ محمد قاسم فرزند عیدگل .

۱۴ ـــــ ملک شیرزمان فرزند  حاجی عبدالرحمان .

۱۵ ــــ نورالله شاه فرزند  ملک محمدرسول .

۱۶ ــــ ملک بدرو فرزند  ملک خان محمد .

۱۷ ـــــ یارمحمد فرزند ظاهرخان .

۱۸ ــــ گل زمان فرزند  محمدخان .