پکتیا:۴ عسکر در سیدکرم کشته وچند تن دیگر زخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن دربوطات ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند. حمله دیشب بر گزمه دشمن که غرض اذیت وآزار مردم عامه آمده بودند, صورت گرفت که دراثران ۴ عسکرمزدور کشته وچند تن دیگر زخمی شدند. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۹

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن دربوطات ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله دیشب بر گزمه دشمن که غرض اذیت وآزار مردم عامه آمده بودند, صورت گرفت که دراثران ۴ عسکرمزدور کشته وچند تن دیگر زخمی شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۹