پکتیا: ۶ عسکر در دند پتان با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۶ عسکر اداره مزدور در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. عساکرمتذکر دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار ذیل […]

بر اساس خبر, ۶ عسکر اداره مزدور در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
عساکرمتذکر دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: ضیاءالحق ولد بابرک
۲: رئیس ولدعظیم خان
۳: گلبدین ولد شاولی
۴: صدر ولدعظیم خان
۵: احسان الله ولد قمرگل
۶: صفات خان ولد تورک
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.