پکتیا: ۵ کارمند اداره مزدور در چمکنی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۵ کارمند اداره مزدور  در  ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. کارمندان متذکره هریک عیدمحمد فرزند خیر محمد، محمد رحمن فرزند گل رسول، اسد الله فرزند ادم خان، قاسم فرزند ملک جان وسیدرحمن فرزند آدم خان دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن […]

بر اساس خبر، ۵ کارمند اداره مزدور  در  ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

کارمندان متذکره هریک عیدمحمد فرزند خیر محمد، محمد رحمن فرزند گل رسول، اسد الله فرزند ادم خان، قاسم فرزند ملک جان وسیدرحمن فرزند آدم خان دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته ودیروز با مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال کردند.

خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.