پکتیا: ۵ عسکر اداره مزدور در چمکنی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۵ عسکر اداره مزدور در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره هریک مزمل فرزند خواجه, زیتون فرزند وحدین, بهرام فرزند حضرت الدین, نواب فرزند نظیر ومحمد الله فرزند عبدالصمد دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان […]

بر اساس خبر, ۵ عسکر اداره مزدور در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره هریک مزمل فرزند خواجه, زیتون فرزند وحدین, بهرام فرزند حضرت الدین, نواب فرزند نظیر ومحمد الله فرزند عبدالصمد دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.