پکتیا: ۵ عسکر اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۵ عسکر اداره مزدور با ۳ میل سلاح در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. […]

بر اساس خبر, ۵ عسکر اداره مزدور با ۳ میل سلاح در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: حکم خان ولدقیمت
۲: شریف خان ولد قیمت
۳: سلطان محمد ولد حاجی زمان
۴:محمدرسول ولد محمدرفیق
۵: سید ولد نورمحمد
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.