پکتیا: ۵ تن اربکی در جانی خیل با سلاح های شان به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۵ تن اربکی در مربوطات ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. اربکی های یاد شده هریک عبدالرحمن، شفیع، گلاب، قادرگل، زیارت گل، اصلو ولاهور دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، امروز به مجاهدین تسلیم شدند. خبرمیگوید هک آنان به یک قبضه راکت،  […]

به اساس خبر، ۵ تن اربکی در مربوطات ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

اربکی های یاد شده هریک عبدالرحمن، شفیع، گلاب، قادرگل، زیارت گل، اصلو ولاهور دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، امروز به مجاهدین تسلیم شدند.

خبرمیگوید هک آنان به یک قبضه راکت،  و۴ میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.