پکتیا: ۵ تن اربکی در احمد خیل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۵ تن اربکی در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. اربکی های متذکره هریک اسیم الله فرزند مهمند، خالد فرزند هدایت الله، نیاز محمد خان فرزند نعمت خان، ولی جان فرزند دورخان، عقل شاه فرزند نورشاه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند […]

بر اساس خبر، ۵ تن اربکی در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

اربکی های متذکره هریک اسیم الله فرزند مهمند، خالد فرزند هدایت الله، نیاز محمد خان فرزند نعمت خان، ولی جان فرزند دورخان، عقل شاه فرزند نورشاه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.