پکتیا: ۵ تن اربکی درسیدکرم کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها درمنطقه خندخیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند وبشمول قومندان نعمت، ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۳

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها درمنطقه خندخیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند وبشمول قومندان نعمت، ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۳