پکتیا: ۴ کارمند اداره مزدور در جاجی اریوب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۴ کارمند اداره مزدور  در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. کارمندان متذکره هریک خالد فرزند بلخ، جلال فرزند فیض محمد، فضل فرزند بلخی واجمل فرزند مهمند دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، و بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه […]

بر اساس خبر، ۴ کارمند اداره مزدور  در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

کارمندان متذکره هریک خالد فرزند بلخ، جلال فرزند فیض محمد، فضل فرزند بلخی واجمل فرزند مهمند دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، و بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گشتند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت وحتی الامکان با مجاهدین همکاری مینمایند.