پکتیا: 4 عسکرمزدور در مرکز وزرمت کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته کندو درمنطقه مهلن مربوطات مرکز ولایت پکتیا حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد. همچنان ساعت 10 بجه دیشب درمنطقه مقرب خیل ولسوالی زرمت بر پوسته دشمن حمله راکتی صورت گرفت و2 عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته کندو درمنطقه مهلن مربوطات مرکز ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.
همچنان ساعت 10 بجه دیشب درمنطقه مقرب خیل ولسوالی زرمت بر پوسته دشمن حمله راکتی صورت گرفت و2 عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.