پکتیا: ۳ تن پولیس درجاجی اریوب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس بنام ظاهر شاه فرزند خان وزیر، جلال الدین فرزند سیدمحمد وسیم محمد فرزند سید محمد در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد […]

بر اساس خبر، ۲ تن پولیس بنام ظاهر شاه فرزند خان وزیر، جلال الدین فرزند سیدمحمد وسیم محمد فرزند سید محمد در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.