پکتیا: ۲ پوسته دشمن در زرمت فتح, ۶ عسکرکشته و۲ تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن پوسته دشمن که در میان ولسوالی زرمت ومرکز ولایت پکتیا موقیعت داشت, حمله کردند حمله دیشب بر پوسته یاد شده صورت گرفت که طی سالیان گذشته ده ها تن از باشنده گان ملکی را شهید نمود وعساکر آن در جنایات زیادی دشت داشتند. که دراثران, پوسته کاملا فتح […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن پوسته دشمن که در میان ولسوالی زرمت ومرکز ولایت پکتیا موقیعت داشت, حمله کردند
حمله دیشب بر پوسته یاد شده صورت گرفت که طی سالیان گذشته ده ها تن از باشنده گان ملکی را شهید نمود وعساکر آن در جنایات زیادی دشت داشتند.
که دراثران, پوسته کاملا فتح گردید و۶ عسکرمزدور کشته و۲ تن دیگر زنده دستگیر شدند وسلاح وتجهیزات شان بدست مجاهدین افتاد.
همچنان عساکر جبون دشمن از پوسته بریت نیز فرار کردند وپوسته متذکره که مبادا درآینده مورد استفاده دشمن قرار نگیرد, توسط مجاهدین به آتش کشیده شد.