پکتیا: 2 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پوسته سوخته ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید. همچنان درمنطقه زیگار ولسوالی پتان بر پوسته تپه راحم الدین یک تن پولیس بوسیله سلاح لیزری کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پوسته سوخته ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
همچنان درمنطقه زیگار ولسوالی پتان بر پوسته تپه راحم الدین یک تن پولیس بوسیله سلاح لیزری کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.