پکتیا: ۲ عسکر مزدور در مربوطات گردیز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن بنام پوسته ازغنی  واقع منطقه خوازک مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت  ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن بنام پوسته ازغنی  واقع منطقه خوازک مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت  ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.