پکتیا: ۲ عسکر اسپیشل فورس امریکایی درزرمت مرگبار زخمی شدند

به اساس خبر، عساکر اسپیشل فورس امریکایی درمنطقه چهار قلعه ولسوالی زرمت ولایت پکتیا بالای مجاهدین چاپه انداختند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند. این رویداد ساعت ۷ صبح امروز رخ داد ونبرد شدیدی آغاز گردید وتا کنون ادامه دارد که در تا اکنون ۲ عسکر کماندوی امریکایی مرگبار زخمی شدند.

به اساس خبر، عساکر اسپیشل فورس امریکایی درمنطقه چهار قلعه ولسوالی زرمت ولایت پکتیا بالای مجاهدین چاپه انداختند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند.

این رویداد ساعت ۷ صبح امروز رخ داد ونبرد شدیدی آغاز گردید وتا کنون ادامه دارد که در تا اکنون ۲ عسکر کماندوی امریکایی مرگبار زخمی شدند.