پکتیا: ۲ عسکرمزدور درمرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا یک عسکر را بهلاکت رساندند. همچنان درمنطقه خوازک بر پوسته غنه حمله صورت گرفت ویک عسکر دران نیز زخمی  گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا یک عسکر را بهلاکت رساندند.

همچنان درمنطقه خوازک بر پوسته غنه حمله صورت گرفت ویک عسکر دران نیز زخمی  گردید.