پکتیا: ۲ عسکردشمن در زرمت کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای ساختمان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با بم دستی حمله کردند. این رویداد دیروز صورت گرفت ویک عسکر زخم برداشت. همچنان در بالای عساکرپیاده پوسته زاو حمله صورت گرفت ویک عسکر دشمن نیز کشته شد. ۲۰۲۰/۱۱/۱۸

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای ساختمان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با بم دستی حمله کردند.

این رویداد دیروز صورت گرفت ویک عسکر زخم برداشت.

همچنان در بالای عساکرپیاده پوسته زاو حمله صورت گرفت ویک عسکر دشمن نیز کشته شد.

۲۰۲۰/۱۱/۱۸