پکتیا: ۲ عسکراداره مزدور در جانی خیل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  بنام ظاهر فرزند ضابط ونقیب الله فرزند گل ولی  در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکر متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره […]

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  بنام ظاهر فرزند ضابط ونقیب الله فرزند گل ولی  در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکر متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

۲۰۲۰/۱۱/۱۵