پکتیا: ۲ عراده رینجر تخریب و۲ تن اجیر داخلی کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی قرارگاه دشمن را در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا هاوان کاری کردند. که دراثران ۲ عراده رینجر دشمن تخریب گردید. همچنان بالای پوسته عساکر ضربتی دشمن درگرده سری بوسیله هشتاد دو حمله کردند وپوسته تخریب واما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است. همچنان  در حمله بر پوسته […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی قرارگاه دشمن را در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا هاوان کاری کردند.

که دراثران ۲ عراده رینجر دشمن تخریب گردید.

همچنان بالای پوسته عساکر ضربتی دشمن درگرده سری بوسیله هشتاد دو حمله کردند وپوسته تخریب واما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.

همچنان  در حمله بر پوسته دشمن درمقر بخیل  ولسوالی زرمت، ۲ عسکردشمن نیز با سلاح لیزری کشته شدند.