پکتیا: 2 تن پولیس در احمد خیل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 تن پولیس اداره مزدور  در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. پولیس متذکره هریک درمرجان فرزند موسی خان وظریف فرزند نوروز  باشنده گان قریه ماما خیل  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد […]

بر اساس خبر، 2 تن پولیس اداره مزدور  در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

پولیس متذکره هریک درمرجان فرزند موسی خان وظریف فرزند نوروز  باشنده گان قریه ماما خیل  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.