پکتیا: ۲ تن اربکی در پتان با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، ۲ تن اربکی در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. اربکی های متذکره هریک یاقوت جان فرزند اصیل جان وامیرجان فرزند اصیل جان دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به […]

بر اساس خبر، ۲ تن اربکی در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

اربکی های متذکره هریک یاقوت جان فرزند اصیل جان وامیرجان فرزند اصیل جان دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

۲۰۲۰/۱۱/۲۲