پکتیا: 2 تن اربکی در جاجی اریوب زخمی شدند

بر اساس خبر، دراثریک انفجار در نزدیک قریه عبیدالله  ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا 2 تن اربکی زخمی شدند. انفجار دیشب براساس تاکتیک خاص صورت گرفت.

بر اساس خبر، دراثریک انفجار در نزدیک قریه عبیدالله  ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا 2 تن اربکی زخمی شدند.

انفجار دیشب براساس تاکتیک خاص صورت گرفت.