پکتیا: ۲ تن اربکی در جاجی اریوب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ تن اربکی در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین یکجا شدند. اربکی های متذکره بنام صابر گل فرزند سیدمحمد وشیر ین فرزند نورمحمد دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال […]

بر اساس خبر، ۲ تن اربکی در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا با مجاهدین یکجا شدند.
اربکی های متذکره بنام صابر گل فرزند سیدمحمد وشیر ین فرزند نورمحمد دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.