پکتیا: 2 تن اربکی در احمد خیل از بند آزاد شدند

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام داود خان فرزند لال خان در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا براساس فرماه عفوه امیر المومنین حفظه الله از بند رها گردید. همچنان دیروز یک تن اربکی دیگر بنام سهارگل فرزند علی مرجان در ولسوالی احمد خیل این ولایت نیز با مجاهدین یکجا وبه زندگی عادی سوق داده شد.

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام داود خان فرزند لال خان در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا براساس فرماه عفوه امیر المومنین حفظه الله از بند رها گردید.
همچنان دیروز یک تن اربکی دیگر بنام سهارگل فرزند علی مرجان در ولسوالی احمد خیل این ولایت نیز با مجاهدین یکجا وبه زندگی عادی سوق داده شد.