پکتیا: ۲ تانگ دشمن در میرزکه تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر دهن کرکین سرک عمومی پتان ـ گردیز ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت . خبرمیگوید که عساکردشمن برای باز کردن این شاهراه سه بار حملات نمودند که هربار با ناکامی روبرو میگردید و۲ تانگ دشمن تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر دهن کرکین سرک عمومی پتان ـ گردیز ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت .
خبرمیگوید که عساکردشمن برای باز کردن این شاهراه سه بار حملات نمودند که هربار با ناکامی روبرو میگردید و۲ تانگ دشمن تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند.